Udostępniając linki możesz naruszać prawa autorskie

Nie tak dawno, bo w dniu 8 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny odniósł się do problemu linkowania jako formy naruszenia majątkowych praw autorskich w Internecie. Otóż Trybunał w wyroku w sprawie GS Media przeciwko Sanoma Media Netherlands (sygn. akt C-160/15) uznał, że publikacja linku do utworu umieszczonego w Internecie bez zezwolenia podmiotu praw autorskich stanowi “publiczne udostępnienie”, a w konsekwencji może naruszać autorskie prawa majątkowe, o ile osoba linkująca wiedziała o braku takiego zezwolenia, przy […]

Innowacyjne start-up

Trzeba przyznać, że wiedza z zakresu technologii informatycznych bardzo pomaga w wielu sprawach z zakresu zamówień publicznych dotyczących na przykład oprogramowania lub sprzętu IT. Ale to przenikanie się działa także w drugą stronę, gdyż zamówienia publiczne coraz częściej są wykorzystywane jako narzędzie stymulowania proinnowacyjnego rozwoju gospodarki poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na innowacyjne produkty (tak zwany: demand driven innovation policy). Chodzi oto, że sektor publiczny ma możliwość generowania zapotrzebowania na innowacyjne produkty i usługi. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący innowacji startup’ów […]

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania

Nasze Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych funkcjonują już 4 lata. Zamiar był taki, że miały odciążyć sądy i usprawnić przyznawanie rekompensat poszkodowanym wskutek zdarzeń medycznych pacjentom. Niestety w praktyce Komisje okazały się mało skuteczne i wymagają dużej reformy, jeżeli system ten ma działać prawidłowo. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący powodów, dla których wojewódzkie komisje ds zdarzeń medycznych nie są efektowne. Przeczytaj go koniecznie! Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych nie mają narzędzi do sprawnego prowadzenia postępowań

Zmniejszenie stawki 13zł za godz.

Nie da się zaprzeczyć, że o tym, że od stycznia 2017 roku zmieniła się stawka godzinowa za zlecenie słyszał już chyba każdy, albo przynajmniej ten kto jest tym zainteresowany. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak to wygląda w polskiej rzeczywistości. Przeczytaj go koniecznie! Dla krótkiego przypomnienia

Linkowanie, a parawa autorskie

Obecnie odsyłanie do cudzych treści znajdujących się już w sieci stanowi popularny sposób komunikowania, ponieważ linki udostępnia się w ramach zmiany statusu w serwisach społecznościowych, pojawiają się one we wpisach autorów blogów, zwłaszcza poświęconych działalności artystycznej. W związku z tym trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie Internetu bez tych funkcji. Ale odsyłanie do cudzych treści w sieci może jednak stanowić naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych, o ile treści te stanowiące utwór zostały umieszczone bez zgody uprawnionego lub link może stanowić […]

Zawarcie umowy z akwizytorem

Wyobraźcie sobie sytuację, że dwie młode i miło wyglądające panie zapukały do Twoich drzwi. Po czym powołując się na konsultantkę , która rzekomo dwa tygodnie wcześniej chodziła i przedstawiała ofertę (notabene nikt nic nie oferował), grzecznie zapytały, czy jesteś zainteresowana ofertą? No cóż na podstawie kilku zdań nie powinno się podejmować decyzji, więc jeśli bardzo chcą przedstawić ofertę to niech na piśmie prześlą na adres lub wrzucą do skrzynki. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący umów zawieranych w domu klienta. Przeczytaj […]

Firma w rozumieniu prawnym

Otóż zgodnie z przepisami przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – art. 43 (1) Kodeksu cywilnego). Ta definicja wskazuje na podmioty, które mogą być uznane za przedsiębiorcę. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna – czyli przysłowiowy Kowalski naprawiający buty, jak i osoba prawna – czyli przedsiębiorstwo państwowe lub spółdzielnia. Natomiast spółki kapitałowe prawa handlowego na ogół prowadzą działalność gospodarczą i są przedsiębiorcami, nie jest to jednak reguła bezwzględna. Poniżej […]

Pogryzienie przez psa, a prawo

Wszyscy Ci, którzy zostali pogryzieni przez psa lub groził im atak szczutego przez właściciela psa powinni koniecznie przeczytać ten artykuł. Ale warto jednak, aby przeczytali go również wielbiciele tych psów. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia prawnego, w sytuacji, gdy ktoś szczuje inną osobę swoim psem. Przeczytaj go koniecznie! Krótki przykład na początek – dla zobrazowania sytuacji! Zacznijmy od tego, że sąd Apelacyjny w Łodzi rozpatrywał sprawę oskarżonego, który szczuł swoim psem. Musisz wiedzieć […]