Udostępniając linki możesz naruszać prawa autorskie

Nie tak dawno, bo w dniu 8 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny odniósł się do problemu linkowania jako formy naruszenia majątkowych praw autorskich w Internecie. Otóż Trybunał w wyroku w sprawie GS Media przeciwko Sanoma Media Netherlands (sygn. akt C-160/15) uznał, że publikacja linku do utworu umieszczonego w Internecie bez zezwolenia podmiotu praw autorskich stanowi “publiczne udostępnienie”, a w konsekwencji może naruszać autorskie prawa majątkowe, o ile osoba linkująca wiedziała o braku takiego zezwolenia, przy […]

Linkowanie, a parawa autorskie

Obecnie odsyłanie do cudzych treści znajdujących się już w sieci stanowi popularny sposób komunikowania, ponieważ linki udostępnia się w ramach zmiany statusu w serwisach społecznościowych, pojawiają się one we wpisach autorów blogów, zwłaszcza poświęconych działalności artystycznej. W związku z tym trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie Internetu bez tych funkcji. Ale odsyłanie do cudzych treści w sieci może jednak stanowić naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych, o ile treści te stanowiące utwór zostały umieszczone bez zgody uprawnionego lub link może stanowić […]