Innowacyjne start-up

Trzeba przyznać, że wiedza z zakresu technologii informatycznych bardzo pomaga w wielu sprawach z zakresu zamówień publicznych dotyczących na przykład oprogramowania lub sprzętu IT. Ale to przenikanie się działa także w drugą stronę, gdyż zamówienia publiczne coraz częściej są wykorzystywane jako narzędzie stymulowania proinnowacyjnego rozwoju gospodarki poprzez odpowiednie kształtowanie popytu na innowacyjne produkty (tak zwany: demand driven innovation policy). Chodzi oto, że sektor publiczny ma możliwość generowania zapotrzebowania na innowacyjne produkty i usługi. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący innowacji startup’ów IP oraz zamówień. Przeczytaj go koniecznie!

Pojawiają się nowe możliwości

Zacznijmy od tego, że zamówienia publiczne mogą być motorem dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce, wspomagając jednocześnie prężne środowisko startupowe nie tyle poprzez dofinansowanie czy projekty akceleracyjne o często problematycznej skuteczności, ale przede wszystkim poprzez zaoferowanie możliwości zamówienia innowacyjnych rozwiązań, w tym także takich, które wymagają prac typu R&D. Naprzeciw takim potrzebom wychodzi na przykład – nowy tryb udzielenia zamówienia publicznego o nazwie partnerstwo innowacyjne. Rzeczywisty rozwój innowacyjności w Polsce najczęściej wyraża się w rozwiązaniach o charakterze technologicznym, gdzie prawie zawsze występuje element prawa własności intelektualnej. Generalnie rzecz ujmując prawie nie ma już także rozwiązań, gdzie nie byłoby elementu komunikacji poprzez Internet.

Czym są zamówienia publiczne?

Przede wszystkim zamówienia publiczne mogą być instrumentem stymulującym innowacyjność oraz narzędziem wsparcia dla start-upów. Niestety, na drodze do wykorzystania zamówień publicznych dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki wciąż napotkać można wiele barier. Obecnie temat innowacyjności oraz szczególnej roli, jaką w rozwoju innowacyjności w Polsce mają odegrać start-upy, nie schodzi z pierwszych stron gazet. Przede wszystkim jest to związane m.in. z poświęceniem start-upom wiele miejsca w rządowym Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego jednym z filarów jest rozwój innowacyjnych firm.

Jak działają start-up’y?

O start-up’ach i wspieraniu innowacyjności mówi się głównie w kontekście wsparcia kapitałowego w ramach poszczególnych faz rozwoju biznesu, czemu służyć ma m.in. niedawno ogłoszony program Start in Poland. Co więcej, podkreśla się, że dobrze byłoby, aby wspierane tak przedsięwzięcia miały od razu globalne ambicje, do czego przyczynić się ma plan szybkiej „akceleracji” i „ekspansji zagranicznej”. Na plan dalszy schodzi praktyczny aspekt szybkiego wdrożenia w życie konkretnych produktów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *