Udostępniając linki możesz naruszać prawa autorskie

Nie tak dawno, bo w dniu 8 września 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny odniósł się do problemu linkowania jako formy naruszenia majątkowych praw autorskich w Internecie. Otóż Trybunał w wyroku w sprawie GS Media przeciwko Sanoma Media Netherlands (sygn. akt C-160/15) uznał, że publikacja linku do utworu umieszczonego w Internecie bez zezwolenia podmiotu praw autorskich stanowi “publiczne udostępnienie”, a w konsekwencji może naruszać autorskie prawa majątkowe, o ile osoba linkująca wiedziała o braku takiego zezwolenia, przy czym w przypadku, gdy publikacja linku następuje w celu zarobkowym, to należy przyjąć domniemanie, że umieszczenie linku zostało dokonane z pełną świadomością, że treść, do której prowadzi link, jest chroniona i ze świadomością ewentualnego braku zezwolenia podmiotu praw autorskich na publikację w Internecie. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, że udostępniają linki możesz naruszać prawa autorskie w Internecie. Przeczytaj o tym koniecznie!

Wyrok TSUE istotnie wpływa na praktykę korzystania z Internetu na co dzień

Zacznijmy od tego, że stanowisko Trybunału znacząco zmienia dotychczasowe podejście, które zakładało, że co do zasady publikacja linku nie prowadzi do naruszenia autorskich praw majątkowych. Link jest jednym z podstawowych elementów każdego serwisu internetowego, a w przypadku mediów społecznościowych często podstawową treścią, która jest publikowana, obecne stanowisko Trybunału wymusza wprowadzenie zmian w sposobie korzystanie z tych kanałów informacyjnych. Okazuje się, że od 8 września przedsiębiorcy (choć nie tylko oni) powinni zdecydowanie ostrożniej podchodzić do kwestii publikacji linków prowadzących do treści umieszczonych na stronach osób trzecich, co dotyczy także np. tzw. “lajkowania” lub “dzielenia się” grafikami, zdjęciami lub artykułami pochodzącymi ze stron internetowych lub fanpage’y innego podmiotu, jeżeli nie mają pewności, czy taka treść znalazła się w Internecie za przyzwoleniem jej twórcy. Oczywiście nie będzie to łatwe w praktyce – chcąc zamieścić link do np. artykułu, odsyłamy de facto do konkretnej strony, na której oprócz artykułu mogą znajdować się inne elementy objęte ochroną prawnoautorską.

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich?

Otóż odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych do linkowanych utworów może ponieść zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna. Jedyna różnica polega głównie na ciężarze dowodu – osobie prywatnej trzeba udowodnić, że wiedziała o bezprawnym charakterze treści, do których linkowała, przedsiębiorca musi sam udowodnić (obalić domniemanie), że nie wiedział i że nie mógł się dowiedzieć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *